തണുത്തിട്ടു വയ്യായേ ..

മരം കോച്ചുന്ന  തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിടുണ്ട്.ഇവിടെ വിറയ്ക്കാൻ മരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം .. ആകെ ഉള്ള ഈന്തപ്പനകൾ ആണെങ്കിൽ  തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത്‌ വാടില്ല എന്നാ പോലെ തല ഉയർത്തിപിടിചിരിപ്പാണ്.  അതി  കഠിനമായ  വെയിലും വിറയ്ക്കുന്ന തണുപ്പും അതിനു ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല .ചൂടുകുപ്പായത്തിൽ  തലയടക്കം ഒളിപിച്ചു ഇരുന്നെങ്കിലും ഒരു കുറവുമില്ല .വല്ലാത്ത തണുപ്പ് ..ശരീരം ആകെ മരവിച്ചത്‌ പോലെ ..കൈവിരലുകൾ ഒക്കെ ഐസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു .ഇപ്പോ തോന്നുന്നു ചൂടായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് ..പുറത്തിറങ്ങാതെ നിന്നാ മതില്ലോ ..  ഇതിപ്പോ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ തുളച്ചു കേറി വരുവാണ്. ഓഫീസിൽ ആണെങ്കിൽ തണുപ്പ് പിടിച്ചാൽ പോകത്തെ  ഇല്ല.  ഗള്ഫിലെ ചൂടിനെ പറ്റിയേ എല്ലാരും പരാതി പറഞ്ഞു കേട്ടിടുളൂ . എന്തുകൊണ്ട് ഈ തണുപ്പ് എന്നാ killere  ആരും ഓര്ത്തില്ല . ഒരു ഐസ് cube ന് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ പോലുണ്ട്.. …ഒന്നിനും വയ്യ ..മരവിച്ച ശരീരവും  തണുത്ത മനസുമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു  

images (2)

വാൽ കഷ്ണം : ഇ എക്സിമോകളെ  സമ്മതിച്ചു ട്ടാ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s