തിരിച്ചറിവ്

Posted: November 10, 2016 in Uncategorized

നിങ്ങൾ എപ്പോളെങ്കിലും സ്വയം ആലോചിച്ചു നോകീട്ടുണ്ടോ . എന്താണ് നാം എന്ന് .. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ .. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാനും ചിരിക്കാനും കരയാനും വികാരവും വിചാരവും ഉള്ള ജീവി എന്നതിലുപരി … അതാണ് സ്വയം തിരിച്ചറിവ് .. എപ്പോളെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമുക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് .. തിരിച്ചറിവിന്റെ പാത പലപ്പോളും വേദന ജനകമാണ്. . മനസ് പിടയാതെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് സാധ്യമല്ല . പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം . കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചു വേവലാതി പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്‌ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധർമം നമുക് ബോധ്യപെടുത്തിത്തരും.. നമുക്കുള്ളതിനെ കുറിച്ച അഹങ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കൂടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും . പിന്നെ പ്രണയം എന്ന ചിത്തഭ്രമത്തെ പാടെ അലിയിച്ചു കളയും .. അത് ഒരു വ്യക്തി എന്നതിലുപരി ലോകത്തോട് മുഴുവൻ തോന്നേണ്ട സുഖമുള്ള വികാരമാവും… എന്തൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയാലും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സത്യമാണ് മനസിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് മനസിലാവും . ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ..പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ പക്ഷെ ഇനിയും പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ……………….

helping-hands-800x390

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s